Informacja

Nasz drogi gość!

Niniejszym informujemy, zgodnie z obowiązującymi przepisami *, a 2021. dane osobowe wszystkich gości korzystających z usług noclegowych na Węgrzech po 1 września, zgodnie z prawem, po przyjeździe kwaterodawcy, przez czytnik dokumentów, zapisane w oprogramowaniu zarządcy zakwaterowania, potem do miejsca przechowywania, do zamkniętej bazy danych informacji o gościu (WIZA) musi być przekazany.

Dane do zarejestrowania:

 • rodzina i imię;
 • nazwisko i imię urodzenia;
 • miejsce urodzenia;
 • Data urodzenia;
 • płeć gościa;
 • narodowość;
 • nazwisko i imię urodzenia matki (jeśli jest zawarty w dokumencie identyfikacyjnym);
 • identyfikacja tożsamości lub dokumentu podróży;
 • w przypadku obywatela państwa trzeciego ** numer wizy lub dokumentu pobytowego, data i miejsce wjazdu

W celu zarejestrowania danych gość korzystający z usługi noclegowej musi posiadać identyfikowalny dowód osobisty, przedstawić swoje prawo jazdy lub dokument podróży dostawcy zakwaterowania. W przypadku braku okazania dokumentu kwaterodawca odmawia przyjęcia usługi noclegowej. Na podstawie upoważnienia ustawowego kwaterodawca ma prawo zażądać dokumentu tożsamości gościa, a gość jest zobowiązany do jego okazania.

* OBOWIĄZUJĄCE USTAWODAWSTWO:

 • w sprawie państwowych zadań rozwoju obszarów turystycznych” 2016. rok CLVI. prawo;
 • w sprawie wykonania ustawy o zadaniach państwa w zakresie rozwoju obszarów turystycznych 235/2019. (x. 15.) Korm. rozporządzenie;
 • wydanie dowodu osobistego i jednolitego portretu- i zasady składania podpisów 414/2015. (XII. 23.) Dekret rządowy.

Rezerwacje
hotel od teraz!

+36 (70) 943-2191

Zapytaj o

Nasze inne zakwaterowanie